• hu
Nagykontrasztos nézet A+ 2020. szeptember 23., szerda

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Társaságnak munkaviszonyban álló alkalmazottja nincs, a vezérigazgató megbízási jogviszonyban, javadalmazás nélkül látja el a tisztséget.

Az elem legutóbb frissítve: 2019.08.12.