• hu
Nagykontrasztos nézet A+ 2020. szeptember 23., szerda

Trend Plusz fejlesztési tőkebefektetés

A Trend termék előnyeit is magában foglalva, a Trend Plusz termékünk keretében a beruházáshoz szükséges forgó eszközök finanszírozása is lehetséges. Így termékünk rugalmas megoldást kínál a kis- és középvállalkozások fejlesztési elképzelésinak megvalósításához.

A magyar kormány kis-és középvállalkozásokat támogató programjához kapcsolódóan eredményesen működő és fejlődésre képes, Kft. vagy Zrt. formában működő vállalkozások fejlesztése zárt végű tőkebefektetéssel. A terméket a KvfP Zrt az általános csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendelet szabályai szerint nyújtja.

Kondíciók

 • Hozam: 12hBUBOR+5,00%-10,00%/év kockázati felár, mely ügyfél és ügyletminősítéstől függ.
 • bírálati díj: 200eFt (+ áfa, egyszeri díj).
 • szerződéskötési díj: a befektetett összegének 0,80%-a (+ áfa, egyszeri díj).
 • előtörlesztés: bármikor, bármilyen összegben külön díjtétel felszámítása nélkül (a futamidő alatt a KvfP Zrt. üzletrészre fizetett osztalék beszámít az opciós vételárba).
 • előtörlesztési díj: 0,-Ft.
 • futamidő: 5 év.
 • türelmi idő: a tőkére és a hozamra egyaránt 3 év.
 • a tőke visszavásárlása: A 3. , a 4. és az 5. év végén, a felhalmozott hozammal együtt.
 • devizanem: HUF.
 • kamatperiódus: negyedévenként.
 • az igényelhető tőkebefektetés összege: minimum 10 MFt, de nem haladja meg, a hatályos „de minimis” rendeletben  foglalt értékhatárnak megfelelően maximum 200.000,- EUR-nak megfelelő HUF összeget (ld.: lentebb, Igénybevételi feltételeknél).
 • monitoring díj: az aktuális befektetési összeg 0,10%-a (+áfa) /negyedév.
 • fedezeti elvárás: a fedezet mértéke: a befektetés és 1 éves hozamának 25-50%-a, ügyfél és ügyletminősítéstől függ.
 • biztosítékok:
  • alapvetően a beruházás tárgya, valamint;
  • szokásos banki biztosítékok (ingó-, ingatlan-, vagyont terhelő zálogjog, követelést terhelő zálogjog, készfizető kezesség, stb.);
  • felhatalmazó levélen alapuló beszedés (inkasszójog) 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §).

A KvfP Zrt által nyújtott Trend Plusz fejlesztési tőkebefektetés előnyei

a)      A kis- és középvállalkozások) számára adott termék igénybevétele révén elérhető előnyök:

 • a beruházások megvalósításához nyújtott tőkebefektetés önerő nélkül is igénybe vehető,
 • az ázsiós tőkeemelés révén a befektetést igénylő társaság tulajdonosainak nem, vagy csak kisebb mértékű tőkeemelést kell végrehajtaniuk,
 • a befektetés előfinanszírozás jellegű, közös rendelkezésű számláról fizethető a beruházási szállító számlája,
 • a forrás igénybe vétele a banki finanszírozáshoz viszonyítva kisebb biztosíték mellett valósítható meg,
 • az elvárt hozam alacsony, a KvfP Zrt. befektetése olcsó forrás a vállalkozás számára,
 • a konstrukció biztonságos, zárt végű, a futamidő végén a KvfP Zrt. üzletrészét a társaság vagy az eredeti tulajdonos vásárolja vissza, előre meghatározott hozammal növelt értéken,
 • a vállalkozásnak az öt éves futamidő első 3 évében sem tőkét sem hozamot nem kell fizetnie, 3 év türelmi időt kap,
 • a KvfP Zrt. beszállásával növekszik a társaság jegyzett tőkéje, csökken eladósodottsága, hitelképesebbé válik,
 • A KvfP Zrt. pénzügyi befektetőként nem avatkozik bele a társaság napi ügyeibe,

b)      A KvfP számára adott termék „értékesítéséből” származó előnyök:

 • A KvfP Zrt. hatékonyan járul hozzá a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez,
 • A KvfP Zrt. korlátozottan nyereségérdekelt, a termék értékesítése biztosítja az elvárt eredményt.

Igénybevételi feltételek

a)      Adott termék igénybevétele jogszabályban előírt (pozitív) feltétele, a 2004. évi XXXIV. számú törvény (továbbiakban: KKV tv.) szerinti KKV besorolásnak való megfelelés.

b)      Adott termék igénybevételek belső szabályzatban előírt feltételeinek felsorolása:

 • a tőkebefektetés összege: minimum 10 MFt de nem haladja meg, a hatályos „de minimis” rendeletben  foglalt értékhatárnak megfelelően maximum 200.000,-EUR-nak megfelelő HUF összeget, közúti szállítási ágazatban a 100.000,- eurónak megfelelő forintösszeget (jelenlegi MNB devizaárfolyamon számítva kb.: 60.000.000,-HUF, illetve 30.000.000,- HUF), azzal a korlátozással, hogy a kedvezményezett részére a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100.000,- eurónak megfelelő forintösszeget Ennek megfelelően, amennyiben az igényelt befektetési összeg több, mint a hatályos de minimis rendeletben foglalt értékhatár, vagy a vállalkozás által még igénybe vehető de minimis támogatás mértéke, úgy a tőkebefektetés maximuma ezen értékhatárt nem haladhatja meg.
 • a KvfP Zrt. befektetésével a jegyzett tőkéjét megemeli. Tulajdoni részesedésének maximális mértéke 49% lehet, tehát kisebbségi tulajdont szerez,
 • hozam fizetése: a tőke visszavásárlás időpontjaiban, a 3., 4. és 5. év végén,
 • a céltársaság jogi formája korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen alapított részvénytársaság lehet.
 • dokumentáció:
  • előminősítő lap, a befektetési kérelem előzetes elbírálásához
  • adatlap, a többségi részesedés megszerzésének részletes vizsgálatához
  • együttműködési szerződés és kapcsolódó biztosítéki szerződések;

A KvfP Zrt az ügyfél és ügyletminősítéstől függően eltérő mértékben vesz figyelembe ingatlant és ingót (termelő eszközöket). Második helyi jelzálog is elfogadható. Kezesség opcionális, abban az esetben szükséges, ha az ügyfélminősítés alapján ez szükséges. Azoknál az igénylőknél, amelyek megfelelő biztosítékokat tudnak nyújtani (gépek, ingatlan), a tulajdonosoknak nem szükséges kezességet vállalniuk. Kezességvállalás csak ott merül fel, ahol a befektetést igénylő társaság nem tud elegendő biztosítékot adni, de a tulajdonos vagy más rendelkezik olyan jövedelemmel, vagyonnal, ami megfelelő biztosítékul szolgálhat.

Célcsoport

A Kisvállalkozás–fejlesztő Pénzügyi Zrt. (továbbiakban KvfP Zrt.) fejlesztési tőkebefektetést nyújt azon újonnan alapított, illetve már több éve működő KKV-k részére, amelyek tárgyi eszköz fejlesztést valósítanak meg. Kifejezetten javasolt eszközfejlesztés, technológia váltás, - korszerűsítés, telephelyfejlesztés esetén. A befektetés szektor semleges, minden ágazatba tartozó vállalkozás számára elérhető, kivéve a mezőgazdaság és a pénzügyi tevékenységek, valamint az 1998/2006/EK rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott szektorokat, illetve vállalkozásokat.

Kizáró okok

a)      „De minimis” támogatás nem adható az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó esetekben, különösen, ha az adott vállalkozás nehéz helyzetben van. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg.

b)      Adott termék igénybevételét esetlegesen kizáró, jogszabályban meghatározott (negatív) feltételek a KKV besorolás hiánya, tehát, ha a társaság nem felel meg a 2004. évi XXXIV. számú törvényben meghatározott létszám, mérlegfőösszeg, nettó árbevétel összegeknek.

c)      Adott termék igénybevételét esetlegesen kizáró, belső szabályzatban meghatározott (negatív) feltételek felsorolása:

 • a befektetési igény meghaladja a mindenkori de minimis érték felső határát
 • csőd-, felszámolási, végrehajtási, végelszámolási eljárás van folyamatban az igénylő ellen,
 • 30 napnál régebbi lejárt, vagy nem vitatott, vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás (együttes adóigazolás adónemei, helyi adók), kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett60 napnál régebbi lejárt, rendezetlen szállítói tartozás,
 • az állami, önkormányzati tulajdon aránya meghaladja a 25-%-ot,
 • a befektetési igény nem a 10 MFt és a hatályos „de minimis” rendeletben foglalt értékhatárok szerinti sávba esik. A kedvezményezett részére a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak (jelenlegi MNB devizaárfolyamon számítva kb.: 60.000.000,- HUF, illetve 30.000.00,- HUF) megfelelő forintösszeget. Ennek megfelelően, amennyiben az igényelt befektetési összeg több mint a hatályos de minimis rendeletben foglalt értékhatár, vagy a vállalkozás által még igénybe vehető de minimis támogatás mértéke, úgy a tőkebefektetés maximuma ezen értékhatárt nem haladhatja meg.
 • a társaság jegyzett tőkéje nem éri el a törvényi minimumot,
 • a társaságnak korábban elnyert állami támogatással kapcsolatos nem teljesített kötelezettsége áll fenn,
  • ha a kérelem benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte;
  • ha mezőgazdasági, pénzügyi vagy a 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozó tevékenységet folytat. A mezőgazdasági termékek termelésében, feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak abban az esetben nyújtható a jelen termékleírásban meghatározott, támogatásnak minősülő tőkebefektetés, amennyiben nem tartoznak a 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének c) pontja alá.
   • ha a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy van, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították;
   • ha a technológia, termék megsérti a környezetvédelmi előírásokat, vagy nem felel meg az érvényes vonatkozó szabványoknak, ajánlásoknak, minőségi feltételeknek;
   • ha különleges kockázati tényezők meglétének gyanúja merül fel (vagyon eredete tisztázatlan, illegális tevékenységre, pénzmosásra utaló jelek, stb.).

Állami támogatásra vonatkozó tájékoztatás

A KvfP Zrt. fejlesztési befektetése állami támogatásnak minősül, ezért vonatkoznak rá a támogatás összeszámítási szabályok. A befektetési összeg teljes összegét figyelembe véve a KvfP által nyújtott támogatás és az esetlegesen igénybe vett tagi kölcsön támogatástartalma (amennyiben annak kamata nem piaci alapon került meghatározásra a piaci és a tényleges kamat közötti különbözet) „de minimis” támogatásnak minősül. A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná az adott támogatásra vonatkozó uniós szabályban vagy bizottsági határozatban szereplő maximális támogatási intenzitást.

A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni.

De minimis támogatásból kizárt vállalkozások (1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk):

a)    a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b)    a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c)    a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:

i)     amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

ii) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d)    harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

e)    az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f) a 2010/787/ EU Tanácsi Határozat rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás

h)    a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6 §)

1. Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban. Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

2. Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha

a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy

c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.

3. Valamely vállalkozás a 2 pontban meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.

4. Ha a támogatási intézkedés a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

5. A támogatást nyújtó dönt a 3 pont szerinti feltétel fennállásáról.

Jelen termékleírás tájékoztató jellegű, és nem minősül ajánlattételnek. A feltételek, szabályok, törvények és előírások ismertetése szintén tájékoztató jellegű. A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. a változtatás jogát fenntartja. További információkért, kérjük, forduljon a Zrt. munkatársaihoz a +36 1 486 3230-as telefonszámon, vagy tekintse meg Üzletszabályzatunkat!

A BUBOR, a budapesti bankközi kínálati kamatlábat jelenti, amely egy referencia jellegű kamatláb. A BUBOR, a hazai bankközi pénzpiacon, az egyes bankok egymás közötti, rövid lejáratú hitelnyújtásai során alkalmazott átlagos kamatlábnak tekinthető. Mértékét az MNB állapítja meg a banki kamatok figyelembevételével és teszi közzé minden nap. (BUBOR = Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb / Budapest Interbank Offered Rate)